Ljubavni citati

“Želiš li se izliječiti od ljubavi, prije svega izbjegavaj besposlicu. Ona te nagoni na ljubav; ona čuva ono što je učinila; ona je uzrok i hrana tomu zabavnu zlu… Ti koji tražiš kraj ljubavi (ljubav se pred poslom povlači), posla se lati, i bit ćeš siguran.” Ovidije

“Zločin je mrziti djevojku koju si jednom volio; takav završetak priliči divljačnim duhovima. Dovoljno je biti ravnodušan: onaj ko mržnjom završava ljubav, ili još voli, ili će mu biti teško prekinuti.” Ovidije

“Kad jednoj ljubavi dođe kraj, slabići kukaju, energični smjesta pronađu novu ljubav, a pametni su je već odavno imali u rezervi.” Oscar Wilde

“U času smrti polagat ćemo ispit o ljubavi. Ako ga položimo, zauvijek ćemo se preseliti k Ljubavi.” Michel Quoist

“Ako volite svoje neprijatelje, otkrit ćete da duboko u korijenima ljubavi leži snaga oslobođenja.” Martin Luther King, Jr.

“Ma koliko bila okorjela nečija ćud, rastopit će se na vatri ljubavi. Ako se pak ne promjeni, to znači da vatra nije bila dovoljna jaka.” Mahatma Ghandi

“Ljubav nikad ništa ne zahtijeva, već samo daje. Ljubav samo pati, nikada se ne kaje i nikada se ne sveti.” Mahatma Ghandi

“Ljubav je najjača snaga koju sebi svijet može predstaviti, a istovremeno i najskromnija.” Mahatma Gandhi

“U žena je ljubav jednako često i kći i majka ljubomore.” Ludwig Börne

“Savršena ljubav doista je rijetka… Zaljubljeni uvijek moraju imati profinjenost mudrih, prilagodljivost djece, osjetljivost umjetnika, razum filozofa, smirenost svetaca, snošljivost učenjaka i snagu samopouzdanih.” Leo Buscaglia

“Ljubav je uvijek otvorenih ruku. Otvorenih ruku dopuštate ljubavi da dolazi i odlazi kako želi, slobodno, jer bi ona to ionako činila. Ako pokušate zarobiti ljubav, shvatit ćete da držite samo sebe.” Leo Buscaglia

“Kad čovjek ima ljubavi, nema straha.” Lao Tse

“Oduvijek je bilo da ljubav ne zna dubine svoje dok ne dođe čas rastanka.” Kahlil Gibran

“Ljubav ne daje ništa osim sebe i ne uzima ništa osim sebe.” Kahlil Gibran

“U ljubavi je sve dopušteno: lukavost, vještina, himba i prevara.” Jean de La Fontaine

“Ljubav je slijepa i zbog toga joj je tako izoštreno čulo dodira.” Jayne Mansfield

“Ljubav je poput rata: lako ju je započeti, ali vrlo teško zaustaviti.” H. L. Mencken

“Ljubav je pobjeda mašte nad inteligencijom.” H. L. Mencken

“Biti zaljubljen znači biti u stanju vječne anestezije.” H. L. Mencken

“Ljubav je proljetna biljka koja sve prožima nadom, pa čak i ruševine uz koje prijanja.” Gustave Flaubert